Behandlingen passar alla i åldrar, den är mild och avslappnande och passar därför sgs alla.

Hela kroppen, huvudet, händer, fötter och öron masseras och man använder sig av sk polarisk punktbehandling. Olika kroppsdelar och organ avspeglar sig bla i fötterna och öronen och detta beaktas beroende på symptom. För att underlätta smärtor och för att öppna blockeringar i banorna, samt för att effektivera behandlingen kan man använda magneter.

I modern zonterapi ser man mänskan som en helhet där kroppen, tänkandet och känslorna påverkar varandra.Kroppen kommer ihåg alla händelser under livet, och om de är obearbetade kan de ge upphov till olika smärtor och spänningstillstånd.

Med zonterapi kan man få hjälp för olika besvär förorsakade av stress, smärtor som beror på muskelspänningar, ryggbesvär, smärtor i skuldror och nacke, matsmältnings- och hormonella besvär och vid sömnbesvär. Babyn som ligger i sätesbjudning kan man försöka vända med zonterapi och babyn  med kolikbesvär har behandlats mycket framgångsrikt med zonterapi. Vid abstinensbehandlingar (tobak,mat, alkohol) är zonterapi en bra stödform. Eftersom terapin ökar vår medvetenhet om kroppen och känslorna, ökar den vår självkännedom och är därför ett bra stöd vid självård som ökar vår hälsa.

fi
sv_SE fi