Reiki står för universell livskraft och kärleksfull livsenergi.Reikin är inte en religion och den är inte förankrad i någon speciell trosföreställning. Denna energi finns i oss alla, i allt levande och omkring oss. Den är också en vårdmetod som använder sig av livsenergin. Vårdmetoden utvecklades av japanen Mikao Usui (1865-1926). Till Finland kom den på 1980-talet och åtminstone i England, USA och Holland hör den till den officiella hälsovården.

Stress och sjukdom förorsakar blockeringar i energiflödet. Vi moderna mänskor har så bråttom och vi har också glömt hur vi kan använda oss av denna livets energi. Reikin är en mild och mycket avslappnande vårdmetod som hjälper oss holistiskt, både mentalt och fysiskt. En reikiinitierad utövare fungerar som en kanal, och förmedlar energi, och lägger sina händer på personen som behandlas.

Reikibehandlingen har en balanserande verkan både fysiskt och psykiskt och genom detta sätter den igång våra egna helande krafter. Reikin har avslappnande effekt och lindrar stress samt ökar vår energi och koncentrationsförmåga. Eftersom mänskan är en helhet kan verkningarna på den fysiska sidan märkas tex genom att smärtor och värk lindras.

Behandlingen tar ca. 60 min.

sv_SE